top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

INTERCOMMUNALE CAMPING NEUFCHÂTEAU

Place Pitet – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 19 03

E-mail  : camping@tourisme-ouest-vosges.fr

Camping beheerd door  :

TOERISTISCH KANTOOR WESTEN VAN DE VOGEZEN

1, plaats Jeanne d'Arc – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr

EPIC - SIRET:  53933588500031

Code APE  : Overige reserveringsdiensten en aanverwante activiteiten (7990Z)

Inschrijving in het register van reis- en vakantieondernemers: IM 088130001

 

Camping eigenaar  :

GEMEENSCHAP VAN GEMEENTEN VAN WEST-VOSGIEN

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 08 77

 

De website www.camping-neufchateau-vosges.com is het exclusieve eigendom van het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE.

De website wordt gehost door WIX.COM en ontworpen door het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE met het WIX.COM online platform voor het maken van websites.

WIX.COM INC.

500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158

Tel: +1 415-639-9034.

 

Het raadplegen van de site www.camping-neufchateau-vosges.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker stemt er al mee in om de informatie op de site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Charter door de internetgebruiker, kan zijn burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid ontstaan.

 

Inhoud van de site

 

De site wordt beheerd door het TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOSGES. De site presenteert de activiteiten van het TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN DE VOGEZEN, evenals de bestemming ten westen van de Vogezen.

 

Intellectueel eigendom

 

Het TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOSGES is eigenaar van de site, de inhoud en de domeinnaam.  Alle inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het VVV-kantoor VAN L 'OUEST DES VOSGES met de uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs (logo's van Lorraine Tourisme, de 100 mooiste omwegen in Frankrijk, het Label Ville et Métiers d'Art en het Label Accueil Vélo en foto's van Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS, Nicolas BONNET).

Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe ze niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken. Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, ongeacht het medium en ongeacht het proces, van de site www.camping-neufchateau-vosges.com of de aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van THE WEST OF VOSGES TOERISTISCHE KANTOOR is verboden en vormt een daad van vervalsing, die kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan voor privékopieën voor exclusief gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het VVV-kantoor WEST OF VOSGES. In het geval dat een bezoeker een hyperlink naar de website www.camping-neufchateau-vosges wenst op te zetten, moet hij een e-mail sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot het opzetten van een hyperlink te formuleren . HET TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOGES behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, zijn bedoeld om het contactformulier functioneel te maken en om uw vragen te beantwoorden.

HET TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOSGES verbindt zich ertoe de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en gewijzigde vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de toevertrouwde nominatieve informatie te vrijwaren. Zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker zal er geen persoonlijke informatie worden doorgegeven aan andere bedrijven dan het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE.

In het geval dat het TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOSGES u om informatie zou moeten vragen of de persoonlijke gegevens zou moeten aanvullen die het bedrijf al over u heeft, is uw antwoord op geen enkele manier verplicht.

U heeft het recht op wijziging, verwijdering, rectificatie en inzage van uw gegevens. U kunt ze op elk moment openen en verzoeken om wijziging of verwijdering door een e-mail te sturen naar camping@tourisme-ouest-vosges.fr .

 

Verantwoordelijkheid

 

Het EPIC WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de site www.camping-neufchateau-vosges.com en die leiden tot gegevensverlies of onbeschikbaarheid van de informatie die op deze site wordt geproduceerd.

De elementen op de site www.camping-neufchateau-vosges.com kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van internetgebruikers, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site www.camping-neufchateau-vosges.com - ongeacht het eerdere bestaan of anderszins van het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE - creëert geen hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de -ci en de eigenaren van andere sites, met betrekking tot de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.

Het VVV-kantoor WEST OF VOSGES kan de volledigheid en juistheid van de informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com niet garanderen. Op dezelfde manier kan het de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus) niet garanderen.

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site www.camping-neufchateau-vosges.com . Behalve in geval van grove nalatigheid van het VVV-kantoor WEST OF VOSGES, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met het gebruik van de informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com .

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

 

De huidige voorwaarden van de site www.camping-neufchateau-vosges.com worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering hiervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

bottom of page