top of page

JURIDISCHE MEDEDELINGEN

INTERCOMMUNALE CAMPING NEUFCHÂTEAU

Plaats Pitet

88300 NEUFCHÂTEAU

FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 3 29 94 19 03

E-mail: camping@tourisme-ouest-vosges.fr

 

Camping beheerd door:

TOERISTISCH KANTOOR WESTEN VAN VOGEZEN

1 Plaats Jeanne d'Arc

88300 NEUFCHÂTEAU

FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 3 29 94 10 95

E-mail: contact@tourisme-ouest-vosges.fr

SIRET-code: 53933588500023

APE-code: Overige boekingsdiensten en aanverwante activiteiten (7990Z)

Registratie bij het register van tour- en vakantieoperators: IM 088130001.

 

De camping is eigendom van:

COMMUNAUTE DE COMMUNAUTES DE L'OUEST VOSGIEN (een federatie van gemeenten in de westelijke Vogezen)

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau

88300 NEUFCHÂTEAU

FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 3 29 94 08 77

 

De website www.camping-neufchateau-vosges.com is het exclusieve eigendom van WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE.

Deze website wordt gehost door WIX.COM en is ontworpen door WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE via het online website-creatieplatform WIX.COM.

WIX.COM INC. - 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158

Telefoonnummer: +1 415-639-9034.

 

Het lezen van deze website www.camping-neufchateau-vosges.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving van de volgende gebruiksvoorwaarden door internetgebruikers. De internetgebruiker verbindt zich er reeds toe de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Indien de internetgebruiker de maatregelen van het charter niet respecteert, kan zijn of haar burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het spel zijn.

 

INHOUD VAN DE WEBSITE

De website wordt beheerd door WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE. De website introduceert de activiteiten van het WEST OF VOGES TOURIST OFFICE, evenals verschillende bestemmingen in het westen van de Vogezen.

 

Intellectueel eigendom

WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE is de eigenaar van de website, de inhoud en de domeinnaam. Alle inhoud die aanwezig is op de website, inclusief, op niet-beperkende wijze, graphics, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, GIF's en iconen, evenals hun vormgeving, zijn het exclusieve eigendom van WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE , behalve voor merken, logo's of inhoud die toebehoort aan auteurs of andere verenigingen in samenwerking met het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE (zoals logo's van Lorraine Tourisme, Les 100 plus beaux detours de France, het certificeringslabel Ville et Métiers d'Art , het Accueil Vélo-certificeringslabel en foto's van Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS en Nicolas BONNET).

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken of iemand toe te staan deze voor illegale doeleinden te gebruiken. Elke weergave of reproductie (volledig of gedeeltelijk, of permanent of tijdelijk, via welk materiaal of welke methode dan ook) van de website www.camping-neufchateau-vosges.com of van de aangeboden diensten, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE, is verboden en vormt een vervalsing die kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging. Alleen een papieren kopie is toegestaan voor privékopiedoeleinden voor exclusief gebruik van de kopiist krachtens artikel L122-5 2° van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Bezoekers van de website kunnen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE.

Ervan uitgaande dat een websitebezoeker een hyperlink naar de website www.camping-neufchateau-vosges wil plaatsen, zal hij of zij een gemakkelijk te bereiken e-mail op de website moeten adresseren om zijn of haar verzoek kenbaar te maken op de website www.camping-neufchateau-vosges. het plaatsen van een hyperlink. TOERISTISCHE KANTOOR WEST OF VOGES behoudt zich het recht voor om de hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het doel van de verzamelde persoonlijke gegevens op onze website is om het contactformulier functioneel en operationeel te maken en uw vragen te beantwoorden.

TOERISTISCHE KANTOOR WEST OF VOGES belooft de bepalingen van Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en rechten en vrijheden die niet mogen worden gewijzigd te respecteren, behalve en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van alle toevertrouwde persoonlijke informatie te behouden.

Zonder de voorafgaande toestemming van de internetgebruiker zal er geen persoonlijke informatie worden doorgegeven aan andere verenigingen dan WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE.

In het geval dat WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE u informatie zou moeten vragen of persoonlijke gegevens zou moeten aanvullen die de maatschappij al over u heeft, uw antwoord is in geen geval onvermijdelijk.   

U heeft op uw gegevens een recht op wijziging, verwijdering, rectificatie en een recht van inzage. U kunt er op elk moment toegang toe krijgen en om wijziging of verwijdering vragen door een mail te sturen naar camping@tourisme-ouest-vosges.fr .

 

VERANTWOORDELIJKHEID

TOERISTISCHE KANTOOR WEST OF VOSGES wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de website www.camping-neufchateau-vosges.com onverwachts niet meer werkt en dat gegevens verloren gaan of dat de toegang tot de informatie die erop wordt weergegeven, niet beschikbaar is.

De elementen die op de website www.camping-neufchateau-vosges.com worden geïntroduceerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden aan de internetgebruikers verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

Ongeacht het eventuele vereiste bestaan van het VVV-kantoor WEST OF VOSGES, de aanwezigheid van hyperlinks op de website www.camping-neufchateau-vosges.com creëert geen absolute aansprakelijkheid tussen het VVV-kantoor en de eigenaren van andere websites, met betrekking tot de inhoud van de websites op waarnaar de internetgebruiker wordt omgeleid.

De vereniging WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE kan de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com niet garanderen. Op dezelfde manier kan het de afwezigheid van wijziging door een derde partij niet garanderen (zoals bijvoorbeeld inval, virus...).

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud die hij of zij op www.camping-neufchateau-vosges.com schrijft. Behoudens een ernstige fout van het WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE, kan zijn aansprakelijkheid niet worden afgedwongen, noch voor directe noch indirecte schade in verband met het gebruik van de informatie die op de website www.camping-neufchateau-vosges.com is gemaakt.

 

 

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze voorwaarden op de website www.camping-neufchateau-vosges.com worden beheerst door de Franse wetgeving en elke claim of elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan zal worden onderworpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken waar het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is. hangt af van. De referentietaal voor eventuele claims en geschillenbeslechting is in het Frans. 

bottom of page