top of page

AFDRUK

INTERCOMMUNALE CAMPING NEUFCHÂTEAU

Place Pitet – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 19 03

E-mail  : camping@tourisme-ouest-vosges.fr

Camping beheerde deur:

VVV WESTELIJKE VOGEZEN

1, plaats Jeanne d'Arc – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr

EPIC - SIRET:  53933588500031

Code APE  : Overige reserveringsdiensten en aanverwante activiteiten (7990Z)

Inschrijving in het register van reis- en vakantieondernemers: IM 088130001

 

Eigenaar kampeerauto ::

GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE WESTELIJKE VOGEZEN

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 08 77

 

De website www.camping-neufchateau-vosges.com is exclusief eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN.

De website is gemaakt door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN ism internetprovider WIX.COM.

WIX.COM INC.

500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158

Tel: +1 415-639-9034.

Het bezoeken van website www.camping-neufchateau-vosges.com betekent voor de internetgebruiker volledige acceptatie en standaard van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker gebruikt de informatie enkele vooriële en niet-commerciële krachtig. Het niet naleven van het gebruikershandvest kan juridische aansprakelijkheid tot gevolg hebben.

 

Inhoud van de website

Van website wordt beheerd door VVV WESTELIJKE VOGEZEN. De website presenteert de activiteiten van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN, de bestemming Westelijke Vogezen.

Intellectuele eigendom

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN is de eigenaar van de website, de content en de domeinnaam. Alle inhoud op de website (illustraties, afbeeldingen, teksten, video's, geluid, gifs, pictogrammen, enz.) en de vormgeving zijn exclusief eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN met uitzondering van inhoud van andere organisaties, partners van auteurs (logo's Lorraine Tourisme, 100 mooiste omwegen in Frankrijk, label Ville et Métiers d'Art, label Accueil Vélo, foto van Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS, Nicolas BONNET).

Elke internetgebruiker verplicht zich om de inhoud van de website niet te gebruiken voor onregelmatige. www.camping-neufchateau-vosges.com is verboden zonder wijziging van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN en zal worden gezien als namaak van piraterij met gevolgen. Enkel het uitprinten van inhoud voor Privégebruik is toegestaan in het kader van artikel L122-5 2° van de Wet Intellectueel Eigendom.

Het is verboden om een weblink naar deze website te maken zonder toestemming van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN. toestemming kan per e-mail worden aangevraagd. De VVVELIJKE VOGEZEN WESTELIJKE zich recht voor deze rechtvaardiging te voorkomen.  

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Het opvragen van persoonlijke gegevens via onze website heeft als doel het contactformulier te laten functioneren en uw vragen te beantwoorden.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN respecteert de bepalingen  van nat nr. 78-87 van 6 januari 1978 mbt de bescherming van persoonlijke  gegevens en besluiten de maatregelen om deze te besluiten. Persoonlijke gegevens zullen door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN niet worden gedeeld met derden zonder toestemming van de internetgebruiker.

In het geval dat het TOERISTISCHE KANTOOR WESTEN VAN VOSGES u om informatie zou moeten vragen of de persoonlijke gegevens zou moeten aanvullen die het bedrijf al over u heeft, is uw antwoord op geen enkele manier verplicht.

U heeft een recht van inzicht, wijziging van verwijdering van persoonlijke gegevens die over u worden verzameld. Om dit recht uit te oefenen, kunt u opnemen per e-mail: camping@tourisme-ouest-vosges.fr.

 

aansprakelijkheid

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een eerste opslag van defect van de website www.camping-neufchateau-vosges.com resulteert verlies van gegevens van niet-beschikbaarheid van informatie kunnen worden.

De informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com kan zonder wijziging wijziging worden gebracht. De inhoud van de website wordt aangeboden zonder garantie van welke aard ook.

De weblinks op de website www.camping-neufchateau-vosges.com creëren geen aansprakelijkheid mbt de gepubliceerde inhoud op deze websites door hun eigenaren en beheerders.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan de volledigheid en de juistheid van de gepubliceerde inhoud op de website www.camping-neufchateau-vosges.com niet omvattende en frauduleuze publicatie van informatie via computerinbraak van virussen.

De internetgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com. WESTELIJKE VOGEZEN kan niet worden aangevoerd voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van de website www.camping-neufchateau-vosges.com.

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden van de website www.camping-neufchateau-vosges.com zijn beheerst door de Franse wetgeving. Geschillen die ontstaan door interpretatie van uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank waar de VVV WESTELIJKE VOGEZEN van afhangt. De referentietaal voor het afhandelen van de confrontatie in Frans.

bottom of page