top of page

IMPRESSUM

CAMPING INTERCOMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU

Place Pitet – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tél : +33 3 29 94 19 03

Email : camping@tourisme-ouest-vosges.fr

Camping beheerd door :

VVV WESTELIJKE VOGEZEN

1, place Jeanne d'Arc – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tél : +33 3 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr

EPIC - SIRET : 53933588500031

Code APE : Autres services de réservation et activités connexes (7990Z)

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 088130001

 

Eigenaar van de camping ::

GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE WESTELIJKE VOGEZEN

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tél : +33 3 29 94 08 77

 

Le website www.camping-neufchateau-vosges.com is exclusief eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN.

De website is gemaakt door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN i.s.m. internetprovider WIX.COM.

WIX.COM INC.

500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

Tél : +1 415-639-9034.

Het bezoeken van de website www.camping-neufchateau-vosges.com betekent voor de internetgebruiker volledige acceptatie en naleving van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker gebruikt de informatie enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het niet naleven van het gebruikershandvest kan juridische aansprakelijkheid tot gevolg hebben.

 

Inhoud van de website

De website wordt beheerd door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN. De website presenteert de activiteiten van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN, alsmede de bestemming Westelijke Vogezen.

Intellectueel eigendom

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN is eigenaar van de website, de content en de domeinnaam. Alle content op de website (illustraties, afbeeldingen, teksten, video's, geluid, gifs, pictogrammen, etc.) en de vormgeving zijn exclusief eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN met uitzondering van content van andere organisaties, partners of auteurs (logo's Lorraine Tourisme, 100 plus beaux détours de France, label Ville et Métiers d'Art, label Accueil Vélo, foto's van Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS, Nicolas BONNET).

Iedere internetgebruiker verplicht zich om de content van de website niet te gebruiken voor illegale doeleinden. Gehele of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke reproductie van de content en geboden diensten van de website www.camping-neufchateau-vosges.com is verboden zonder voorafgaande toestemming van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN en zal worden beschouwd als namaak of piraterij met juridische gevolgen. Enkel het uitprinten van content voor privégebruik is toegestaan in het kader van artikel L122-5 2° van de Wet Intellectueel Eigendom.

Het is verboden om een weblink naar deze website te maken zonder voorafgaande toestemming van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN. Dergelijke toestemming kan per email worden aangevraagd. De VVV WESTELIJKE VOGEZEN behoudt zich het recht voor om deze toestemming zonder rechtvaardiging te weigeren. 

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Het opvragen van persoonlijke gegevens via onze website heeft als doel het contactformulier te laten functioneren en uw vragen te beantwoorden.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN respecteert de bepalingen  de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978 m.b.t. de bescherming van persoonlijke  gegevens en neemt de noodzakelijke maatregelen om deze te garanderen. Persoonlijke gegevens zullen door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN niet worden gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de internetgebruiker.

Dans le cas où l’OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES serait amenée à vous demander des renseignements ou compléter les données personnelles que la société détient déjà à votre égard, votre réponse n’est en aucun cas obligatoire.

U heeft een recht van inzicht, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen per e-mail : camping@tourisme-ouest-vosges.fr.

 

Aansprakelijkheid

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een eventuele storing of defect van de website www.camping-neufchateau-vosges.com waardoor verlies van gegevens of niet-beschikbaarheid van informatie veroorzaakt kunnen worden.

De gepresenteerde informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. De content op de website wordt aangeboden zonder garantie van welke aard ook.

De aangebrachte weblinks op de website www.camping-neufchateau-vosges.com creëren geen aansprakelijkheid m.b.t. de gepubliceerde content op deze websites door hun eigenaren en beheerders.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan de volledigheid en de juistheid van de gepubliceerde content op de website www.camping-neufchateau-vosges.com niet garanderen alsmede frauduleuze publicatie van informatie via computerinbraak of virussen.

De internetgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com. Behalve in geval van een ernstige fout, kan de VVV WESTELIJKE VOGEZEN niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van de website www.camping-neufchateau-vosges.com.

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden van de website www.camping-neufchateau-vosges.com zijn beheerst door de Franse wetgeving. Geschillen die kunnen ontstaan door interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank waar de VVV WESTELIJKE VOGEZEN van afhangt. De referentietaal voor het afhandelen van de eventuele geschillen in Frans.

bottom of page