top of page

IMPRINT

NEUFCHÂTEAU INTERCOMMUNAL CAMPSITE

Place Pitet – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 19 03

E-mail  : camping@tourisme-ouest-vosges.fr

Campsite beheerd door:

VVV WESTELIJKE VOGEZEN

1, place Jeanne d'Arc – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr

EPIC - SIRET:  53933588500031

Code APE  : Other reservation services and related activities (7990Z)

Registration in the register of travel and holiday operators: IM 088130001

 

Eigenaar camping van ::

GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE WESTELIJKE VOGEZEN

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau – 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 08 77

 

The website www.camping-neufchateau-vosges.com is exclusive eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN.

De website is gemaakt door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN ism internetprovider WIX.COM.

WIX.COM INC.

500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158

Tel: +1 415-639-9034.

Het bezoeken van de website www.camping-neufchateau-vosges.com betekent voor de internetgebruiker volledige acceptatie en naleving van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker gebruikt de informatie enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het niet naleven van het gebruikershandvest kan juridische aansprakelijkheid tot gevolg hebben.

 

Inhoud van de website

From website wordt beheerd door of VVV WESTELIJKE VOGEZEN. De website presenteert de activiteiten van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN, alsmede de bestemming Westelijke Vogezen.

Intellectual eigendom

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN is eigenaar van de website, de content en de domeinnaam. Alle content op de website (illustraties, afbeeldingen, teksten, video's, geluid, gifs, pictogrammen, etc.) en de vormgeving zijn exclusief eigendom van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN met uitzondering van content van andere organisaties, partners of authors (logo's Lorraine Tourisme, 100 most beautiful detours in France, Ville et Métiers d'Art label, Accueil Vélo label, photo of Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS, Nicolas BONNET).

Iedere internetgebruiker verplicht zich om de content van de website niet te gebruiken voor illegale doeleinden. Gehele of gedeeltelijke, permanent of tijdelijke reproduced van de content en geboden diensten van de website www.camping-neufchateau-vosges.com is verboden zonder voorafgaande toestemming van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN en zal worden beschouwd als namaak of piraterij met juridische gevolgen. Enkel het uitprinten van content voor Privégebruik is toegestaan in het kader van artikel L122-5 2° van de Wet Intellectueel Eigendom.

Het is verboden om een weblink naar deze website te maken zonder voorafgaande toestemming van de VVV WESTELIJKE VOGEZEN. Dergelijke toestemming kan per email worden aangevraagd. De VVV WESTELIJKE VOGEZEN behoudt zich het recht voor om deze toestemming zonder rechtvaardiging te weigeren.  

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Het opvragen van persoonlijke gegevens via onze website heeft als doel het contactformulier te laten functioneren en uw vragen te beantwoorden.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN respecteert de bepalingen  from wet nr. 78-87 from 6 January 1978 mbt de bescherming van persoonlijke  gegevens en neemt de noodzakelijke maatregelen om deze te garanderen. Persoonlijke gegevens zullen door de VVV WESTELIJKE VOGEZEN niet worden gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de internetgebruiker.

In the event that the WEST OF VOSGES TOURIST OFFICE would have to ask you for information or complete the personal data that the company already holds about you, your response is in no way obligatory.

U heeft een recht van inzicht, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen by e-mail: camping@tourisme-ouest-vosges.fr.

 

Aansprakelijkheid

 

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een eventuele storing of defect van de website www.camping-neufchateau-vosges.com waardoor verlies van gegevens of niet-beschikbaarheid van informatie veroorzaakt kunnen worden.

De gepresenteerde informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. De content op de website wordt aangeboden zonder guarantee van welke aard ook.

De aangebrachte weblinks op de website www.camping-neufchateau-vosges.com creëren geen aansprakelijkheid mbt de gepubliceerde content op deze websites door hun eigenaren en beheerders.

De VVV WESTELIJKE VOGEZEN kan de volledigheid en de juistheid van de gepubliceerde content op de website www.camping-neufchateau-vosges.com niet garanderen alsmede frauduleuze publicatie van informatie via computerinbraak of virussen.

De internetgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie op de website www.camping-neufchateau-vosges.com. Behalve in geval van een ernstige fout, kan de VVV WESTELIJKE VOGEZEN niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van de website www.camping-neufchateau-vosges.com.

 

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden van de website www.camping-neufchateau-vosges.com zijn beheerst door de Franse wetgeving. Geschillen die kunnen ontstaan door interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank waar de VVV WESTELIJKE VOGEZEN van afhangt. De referentietaal voor het afhandelen van de eventuele geschillen in Frans.

bottom of page